Wizyt: 094883
Biuletyn Informacji Publicznej
 Zespół Szkół Mechanicznych w Gorzowie Wlkp.
Znaleziono wiadomości: 1

TECHNIKUM MECHANICZNE
W technikum specjalizacja ustalana będzie po klasie drugiej.
  • okres nauczania: 4 lata,
  Przewidujemy w technikum szerokoprofilowe specjalności:
  • technik mechanik
  • technik spedytor
  • technik logistyk
Wszystkie specjalności technikum umożliwiają dalsze studiowanie w uczelniach wyższych na wszystkich kierunkach. Ponadto kończąc naukę absolwenci mogą prowadzić własne zakłady lub być zatrudnieni w:

- warsztatach serwisowych,

- laboratoriach badań jakościowych,

- laboratoriach badań prototypów,

- przedsiębiorstwach produkujących aparaturę kontrolno – pomiarową,

- biurach projektowych,

- warsztatach naprawczych, legalizacyjnych, konserwacyjnych,

- sklepach i hurtowniach rozprowadzających aparaturę kontrolno - pomiarową, sprzęt komputerowy, sprzęt audio – wizualny.
     Ukończenie technikum umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, a także umożliwiające uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.
 
[drukuj]

Autor: Administrator @ 14/09/2007 20:12
Opublikował: Administrator @ 03/04/2012 15:16
Ostatnia zmiana: Administrator @ 03/04/2012 15:16
Tekst wyświetlony: 1 razy.